563 | 7U1O7V | Hundesportverein Dresden-Blasewitz e.V. | Kersten | Frau